Zaposleni na PŠ Javorje

Učiteljice in učitelji

1. in 3. razred: Maja Kokalj, Katja Zorko

2. razred: Lea Čibej

4. razred: Barbara Dolenec

5. razred: Marta Gornik

ŠPO: Jolanda Mur

TJA: Ana Tušek, Mojca Oblak Širec

IP-NI: Rok Kržišnik

JV: Barbara Dolenec, Lea Čibej

OPB: Darinka Bertoncelj

Tehnične delavke in delavci

Kuhar: Matej Mohorič

Čistilka: Breda Čemažar

Hišnik: Dušan Skopec