Šolski zvonec

 
Zaporedna ura Potek ure Odmor Potek odmora
1. ura 7. 30 – 8. 15  1. odmor  8. 15 – 8. 20
2. ura 8. 20 – 9.05 2. odmor   9. 05 – 9. 25
3. ura 9. 25 – 10. 10 3. odmor   10. 10 – 10. 15
4. ura  10. 15 – 11. 00  4. odmor 11. 00 – 11. 05
5. ura 11. 05 – 11. 50 5. odmor 11. 50 – 11. 55
6. ura 11. 55 – 12. 40 6. odmor 12. 40 – 12. 45
7. ura  12. 45 – 13. 30