Zaposleni na PŠ Javorje

Učiteljice in učitelji

 

1. in 3. razred

Maja Kokalj

Katja Zorko

maja.kokalj(at)sola-poljane.si

katja.zorko(at)sola-poljane.si

2. razred Lea Kos lea.kos(at)sola-poljane.si
4. razred Barbara Dolenec barbara.dolenec(at)sola-poljane.si
5. razred Marta Gornik marta.gornik(at)sola-poljane.si
ŠPO Jolanda Mur jolanda.mur(at)sola-poljane.si
TJA Tjaša Jelovčan tjasa.jelovcan(at)sola-poljane.si
IP-NI Rok Kržišnik rok.krzisnik(at)sola-poljane.si
OPB

Katja Zorko

Marko Luževič

katja.zorko(at)sola-poljane.si

marko.luzevic(at)sola-poljane.si

JV Katja Zorko, Maja Kokalj  
     

 

Tehnične delavke in delavci

 

Kuhar: Matej Mohorič

Čistilka: Vesna Camlek

Hišnika: Dušan Skopec, Peter Herega