Zaposleni na PŠ Javorje

Učiteljice in učitelji

 

1. razred

Maja Kokalj

Katja Zorko

maja.kokalj(at)sola-poljane.si

katja.zorko(at)sola-poljane.si

2. razred Petra Šuštaršič petra.sustarsic(at)sola-poljane.si
3. razred Barbara Dolenec barbara.dolenec(at)sola-poljane.si
4. in 5. razred Marta Gornik marta.gornik(at)sola-poljane.si
ŠPO Jolanda Mur jolanda.mur(at)sola-poljane.si
TJA Mateja Tušek mateja.tusek(at)sola-poljane.si
IP-NI Rok Kržišnik rok.krzisnik(at)sola-poljane.si
OPB

Katja Zorko

Klara Bergant

katja.zorko(at)sola-poljane.si

klara.bergant(at)sola-poljane.si

JV Petra Šuštaršič, Barbara Dolenec  
     

 

Tehnične delavke in delavci

 

Kuhar: Matej Mohorič

Čistilka: Vesna Camlek

Hišnika: Dušan Skopec, Peter Herega