Vizitka PŠ Javorje

Javorje 6, 4223 Poljane

PS Javorje

Enota šole:

Telefon: (04) 50-70-501
E-pošta: podruznica.javorje(at)sola-poljane.si

Vodja enote: Maja Kokalj

Spletna stran matične šole v Poljanah z aktualnimi obvestili: www2.arnes.si/~oskrpo1s