Zaposleni v vrtcu Agata

10. skupina: vzg. Antonija Dolenc, pom. vzg. Tatjana Tolar

11. skupina: vzg. Barbara Primožič