Tematski sklop, ki nas je zaposloval ves november smo poimenovali kar po tleh in po zraku. Za uvod smo najprej na velik list zabeležili prav vse ideje in zamisli, ki so se nam porodile o tej temi in ni jih bilo malo. Plakat smo nalepili na vidno mesto v igralnici in  na njem vsakodnevno označili,  kaj smo že naredili. Tako smo spoznavali različna prevozna sredstva, iskali informacije o njih v knjigah, na spletu, vozila izdelali iz odpadnih škatlic in drugih materialov, brali pravljice in zgodbice, se igrali z avtomobili, vlaki, letali… Tudi knjižničarka, ki nas je obiskala nam je prebrala pravljico na to temo in nam prinesla veliko zanimivih knjig. Spoznali smo semafor, se naučili deklamacijo o njem , ga izdelali iz papirja. Naučili smo se varno prečkati cesto na prehodu za pešce in pomen nošenja svetlih oblačil v mraku ter odsevnikov in kresničke, da smo na cesti v temi bolj vidni. Spoznavali , risali in šteli smo prometne znake na sprehodih. Šteli avtomobile, ki smo jih srečali in letala, ki smo jih opazili na nebu. Na šolskem igrišču smo se vozili z avtomobilčki, poganjalci, motorji . Iz papirja smo zgibali aviončke in tekmovali,  kateri bo poletel najdlje. Še bi lahko naštevali… Ob koncu meseca smo ugotovili, da smo opravili vse načrtovane aktivnosti, nekaj, ki jih nismo načrtovali, samo ena pa nam je ostala neuresničena. Verjamemo, da bomo tudi to ob prvi priložnosti izvedli.