Zelo zapletena beseda, ki pa nam je postala bolj domača potem, ko smo iz starega časopisa naredili nov papir. Knjižničarka nam je povedala, da za izdelavo papirja potrebujejo tudi drevesa in nas povprašala kako v vrtcu varčujemo  s papirjem. Povedali smo ji, da za risanje risanje uporabljamo liste, ki bi jih drugače zavrgli, porišemo jih  na obeh straneh, zbiramo star papir …

Otroci so spoznali preprost postopek recikliranja papirja in izdelavo novega iz starega časopisa. Iz papirja, ki smo ga naredili smo naredili kuverto in pismo s sporočilom poslali vrstnikom v vrtec v Poljane. Zdaj  čakamo, da nam odpišejo 🙂

Ob dnevu zemlje smo se odpravili tudi na čistilno akcijo v okolico vrtca. Nismo našli veliko odpadkov in skupaj smo ugotovili, da je to dobro, saj odpadki ne sodijo v naravo.

Ekologija  nam je vedno bolj blizu in postaja del vsakodnevnega  ravnanja v vrtcu in doma.