Med projekti, ki jih v vrtcu izvajamo preko celega leta je tudi projekt Eko vrtec. Dejavnosti potekajo preko celega leta, v mesecu aprilu pa smo na to temo izvedli še več dejavnosti kot običajno.Otrokom je ekologija in skrb za naravo blizu, teme jih pritegnejo in radi se aktivno vključujejo vanje. Raziskovali smo lastnosti vode in zraka in v ta namen izvedli več poskusov. Ugotovili smo, da je voda najboljša in najbolj zdrava pijača, ki pa nima ne barve, vonja in okusa. Zrak je povsod okrog nas in brez zraka ne bi mogli živeti, prav tako ne brez vode. Narave ne smemo onesnaževati z odpadki, le te pa tudi ločujemo. Zbirali smo odpadni papir, se odpravili na očiščevalno akcijo po poti, kjer se večkrat sprehajamo, izdelali vetrnice in zmaje ter jih preizkusili na igrišču.V vrtcu varčujemo z vodo in papirnatimi brisačkami, ugašamo luči in ločujemo papir od ostalih odpadkov. Otrokom je tak način ravnanja prišel že v navado in verjamem, da bodo ravnali tako tudi doma in kasneje v šoli.