Tudi naša skupina je sodelovala v projektu trajnostna mobilnost – »Gremo peš«. Otroke je najbolj pritegnila zgodbica o zajčji družini, ki so jim vaščani z novo zgrajeno cesto uničili prijetno domovanje v gozdu. Njihovi kožuščki so postajali vedno bolj sivi in umazani…

Po branju smo ob pogovoru skupaj iskali rešitve, kako bi zajčkom lahko pomagali do bolj belih kožuščkov. Ideje so bile zelo različne in izvirne ( da bi jih skopali, preselili drugam, podrli cesto…)

Otroci so ugotovili, da za čistejše okolje lahko dajo tudi svoj prispevek. Dogovorili smo se da bodo otroci, ki zaradi oddaljenosti v vrtec lahko pridejo drugače v vrtec, to tudi storijo. Kar nekaj otrok je prihajalo peš, več skupaj v avtu, če so iz istega konca, s kolesom. Zelo so si prizadevali , da bi zajčki spet imeli bele kožuščke.

Zajčji družini smo za vsak tak  dan lahko nalepili bel krogec in vsak dan so postajali bolj beli. Naše prizadevanje je tako obrodilo sadove. Poleg teh dejavnosti smo se  v tem tednu  več pogovarjali o prometu, na sprehodih utrjevali varen prehod čez cesto, iskali prometne znake in ugotavljali kaj pomenijo. Med  prevoznimi sredstvi smo iskali take, ki najmanj onesnažujejo okolje in jih na plakatu nalepili blizu zajčje družine, ostale pa stran od nje.

Otroci so  tako ozavestili pomen hoje za čistejše okolje in spoznali, da lahko prispevajo majhen kamenček v mozaiku za skupno dobro.