V četrtek smo strokovne delavke pripravile skupne dejavnosti za otroke iz obeh skupin. Otroci so raziskovali in ugotavljali kakšne lastnosti imata voda in led. Z vodo in ledom so se lahko igrali, preizkušali so plovnost predmetov in risali z ledenimi barvami. Otroci so v vseh dejavnostih uživali, skozi igro pa se naučili tudi marsikaj novega.