Prvi mesec novega leta smo se v skupini Metulji pogovarjali o likih. Osredotočili smo se na štiri osnovne like (krog, kvadrat, trikotnik, pravokotnik). Spoznali smo, da nas oblike likov vsepovsod spremljajo. Najdemo jih tako v notranjih prostorih (ura, tabla…), kot tudi zunaj (prometni znaki, okna…). Na sprehodih po vasi so tako otroci aktivno opazovali prometne znake, utrjevali obliko le-teh in se seznanjali s pomenom posameznega prometnega znaka.

Otroci so v različnih delavnicah izdelovali like iz slamic ali plastelina, iz plastičnih likov pa sestavljali simbole (hiša…). Oblike likov, ki jih spominjajo na nek lik, so iskali v otroških revijah. Spoznali so, da so si liki med seboj različni po obliki, velikosti, barvi…

Poskrbeli smo za dekoracijo table v igralnici. Otroci so se srečali s prepogibanjem (origami) in spoznavali, da z le-tem »nastajajo« liki.

Prispevek je napisala vzgojiteljica Barbara Primožič.