V okviru letošnje teme UHU natečaja smo v starejši in mlajši skupini, dva tedna v aprilu namenili pogovoru o kmetiji. Otroci so bili zelo motivirani in veseli vseh dejavnosti, ki smo jih namenili tej temi:

 • Razgovori in pogovori o življenju in delu na kmetiji.
 • Poimenovanje domačih živali ter njihovih mladičkov.
 • Ureditev knjižnega kotička s to tematiko in prebiranje knjig.
 • Delovni listi na temo kmetije.
 • Namizne igre: sestavljanke kmetija, Brainbox kmetija, igra z duplo kockami kmetija, plastičnimi domačimi živalmi…

Potek izdelave končnega izdelka – kmetija:

 • Risanje načrta (zgradbe – kokošnjak, hlev…, živali – krave, pujsi…).
 • Prinašanje odpadnega materiala od doma (škatle in tulci različnih velikosti).
 • Nabiranje naravnega materiala na sprehodu (mah, pesek).
 • Izdelava zgradb, živali, traktorja, dreves… (barvanje, lepljenje).
 • Skupno postavljanje v smiselni končni izdelek – kmetija.
 • Skupinska fotografija ter veselje in ponos ob skupnem izdelku.

 

Prispevek je napisala vzgojiteljica Barbara Primožič.