Četrtošolci smo na tehniškem dnevu spoznavali prednosti pa tudi nevarnosti, ki nam jih povzroča uporaba elektrike. Izdelovali smo različne električne kroge z gradniki. Preizkušali smo katere snovi prevajajo elektriko in katere ne. Na koncu smo izdelali plesočega robotka iz lončka, treh flomastrov, motorčka in baterije. Plesoči robotek, se je premikal in po papirju risal krožnice. Zanimivo ga je bilo opazovati. Ugotovili smo, da je elektrika lahko tudi zabavna in da o njej že veliko vemo.

Zapisali učenci novinarskega krožka