OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA VAS, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/ 51-83-101, E-mail: info@obcina-gvp.si

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
Vrtec Agata na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št. 85/13, 48/15)
R A Z P I S U J E

prosta mesta za otroke v:

• REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE
• REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE
ZA ŠOLSKO LETO 2016/17
Obrazce za prijavo dobite v Vrtcu Agata in v PŠ Javorje, ter na spletni strani Osnovne šole Poljane,
vrtca ali Občine Gorenja vas-Poljane.

ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016.

Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata, pomočnici ravnateljice
Špeli Režen:
• ponedeljek, sredo in petek od 8.30 do 10.30
• torek in četrtek od 8.30 do 16.00

O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v mesecu maju 2016.

Metka Debeljak, ravnateljica