V tem šolskem letu smo se učenci 1. – 4. razreda vključili v projekt Beremo z mačkom Murijem.

Projekt je namenjen spodbujanju branja ter izboljšanju bralne pismenosti učencev, saj jim branje želimo približati na drugačen, njim bolj zanimiv način, obenem pa želimo razvijati veselje do branja ter jih spodbuditi k branju kot smotrnemu preživljanju prostega časa.

Vsak razred bo imel svojo maskoto mačka Murija, ki bo vsak ponedeljek z enim izmed učencev odšla domov. S seboj bosta vzela tudi vrečko s knjigami, iz katere bo učenec vsaj eno prebral in nekaj o prebrani knjigi in dogodivščinah z Murijem tudi zapisal na list, ki bo v mapi v vrečki.

Vsak razred je dobil tudi partnerski razred z druge šole, kateremu se bo najprej predstavil, nato pa poslal zapise, ki jih bodo učenci naredili ob Murijevem obisku na domu.

Projekt in z njim povezane dejavnosti bodo v večini potekale v šoli znotraj pouka.

 

macek-muri_4