Letošnje leto smo se z učenci pravljičnega krožka vključili v projekt Pravljičnega studia, katerega nosilka je ga. Špela Frlic, pripovedovalko pravljic, iz Zavoda Divja misel, ki je sama izrazila željo po sodelovanju z našo šolo. Cilj našega skupnega projekta je bil, da otroke spodbudimo k poslušanju in samostojnemu pripovedovanju pravljic. Spodbujanje pripovedovanja pri otrocih ima namreč, kot dokazujejo številni raziskovalci, dolgoročne pozitivne posledice za razvoj otrokovega govora, kasneje pa tudi pismenosti in bralne kulture, s tem pa splošne učne uspešnosti šolajočih se otrok.

V sklopu projekta smo v decembru obiskali Vodnikovo domačijo v Ljubljani, kjer smo se družili s pripovedovalkami. Tedensko so nas na šoli obiskovali pedagoginji Nuša Jurjevič in Maša Jazbec.

V mesecu marcu pa smo projekt zaključili s tremi dogodki – najprej smo se srečali z učenci OŠ Koseze v Ljubljani, ki so z mentorico prav tako letošnje leto sodelovali v projektu. Za tem so nas učenci OŠ Koseze obiskali v Javorjah. Projekt pa smo sklenili 28. 3. na posebnem dogodku v okviru festivala Bibri na odru Štihove dvorane Cankarjevega doma, kjer so učenci obeh šol pripovedovali pravljice in pokazali, koliko so se naučili v teh nekaj mesecih.