Smo eko vrtec in v okviru tega projekta izvajamo z otroki različne dejavnosti skozi celo šolsko leto. Priporočljive dejavnosti, ki naj se izvajajo so: pitna voda, zdrava hrana, svež zrak, uravnoteženi odnosi z naravo, bivanje v zdravem okolju. Dejavnosti se prepletajo z izvajanjem kurikula, pripravljene pa so na otrokom zanimiv in privlačen način.

V pomladanskem času smo tako oblikovali eko vlak z zelišči. Izdelali smo ga iz odpadne embalaže, ki bi jo sicer zavrgli. V vagone smo posejali različna zelišča,jih poimenovali, povedali za kaj se uporabljajo, opazovali smo, kako drobno je seme….Vlak smo postavili na svetlo in toplo mesto v igralnici, da bomo lažje opazovali rast in jo beležili. Zelišča bo kuharica uporabila v kuhinji, nekaj pa jih bomo presadili v naš zeliščni vrtiček, ki že dalj časa lepo uspeva pod vrtcem.

V garderobi smo oblikovali eko kotiček z informacijsko tablo. Na njej so koristne informacije za starše, saj so prav oni prvi zgled in spodbuda za zdrav način življenja in eko zavest svojih otrok.