22. 5. 2023 je bil za učence 5. razreda pomemben dan.

Ta dan so po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita, opravljali praktični del kolesarskega izpita.

Najprej se je preverila opremljenost koles, nato so učenci urili spretnosti na kolesarskem poligonu. Šele nato je sledila vožnja v prometu. Vsi učenci so kolesarski izpit uspešno in varno opravili!

Čestitke in srečno na cesti!