Odzvali smo se prijaznemu povabilu župnika Cirila Isteniča, da si ogledamo jaslice. Otroci so gledali ognje, ki so “goreli”, vrteče mlinsko kolo, šteli ovčke…Župnik nam je pokazal zvezdo repatico in povedal, da bodo jaslice kmalu podrli, saj se bliža svečnica. Občudovali jih bomo lahko spet naslednje leto.