Tudi v vrtcu smo obeležili 22. april –  svetovni dan Zemlje.  V ta namen smo vzgojiteljice pripravile krožno pot skozi Javorje in na Polešico. Na poti smo se ustavili na sedmih eko točkah, kjer smo morali opraviti različne naloge, ki so se vsebinsko navezovale na varovanje našega planeta in jih zmoremo opraviti tudi najmlajši. Tako smo opazovali ali drevesa tudi dihajo, šteli letnice na štoru,naredili poizkus  koliko vode in drugih sestavin je potrebno za izdelavo ene plastenke, opazovali kam je izginil potoček, nabrali različne rože za čaj, se nadihali svežega zraka in uživali v pogledu na našo res lepo pokrajino, telovadili, si ogledali zbiralnik vode za deževnico, na ekološkem otoku odvrgli odpadke v ustrezne zabojnike… Opazovali smo hotel za žuželke pri Barbarču in od daleč tudi elektrarno na sončno energijo. Dopoldne je bilo skoraj prekratko za vse aktivnosti, ki smo si jih zadali, a smo uspeli. Na vrtčevskem igrišču smo dele sestavljanke, ki smo jih našli na vsaki eko točki,  sestavili v celoto in zapeli pesem, ki nam je takoj šla v ušesa.

»Rad imej, rad imej, živali in cvetlice,
rad imej, rad imej, živali in cvetlice.«

Otroci so v dejavnostih uživali, naučili so se veliko novega in utrdili znanje, ki so ga o tej temi že imeli. Precej dolgo pot so zmogli tudi najmlajši. Vreme je bilo lepo, v soncu se nam je že tako lepa pokrajina zdela še lepša. Res se moramo prav vsi truditi, da bo taka tudi ostala.