V letošnjem letu Podružnična šola Javorje praznuje pomemben jubilej. Pred 110 leti je bila namreč v Javorjah zgrajena nova šolska stavba. Takratna šola je imela eno samo učilnico in stanovanje za učitelja. Bila je enorazredna ljudska šola. Šolo je obiskovalo 146 otrok. Šolska stavba je bila med 2. svetovno vojno dvakrat zažgana in kasneje tudi obnovljena. V letih, ki so sledila, je bila oblika pouka odvisna predvsem od števila šoloobveznih otrok, učiteljev in prostorske zmogljivosti. Vse to je vplivalo, da je v šoli Javorje pouk potekal v kombinaciji dveh razredov, včasih tudi treh; prav tako se je zgodilo, da je pouk potekal ne le v eni ali dveh izmenah, ampak celo v treh. S 1. septembrom 1968. leta je OŠ Poljane postala podružnica OŠ Gorenja vas, prav tako tudi šola Javorje. V šolskem letu 1982/83 se je pričela adaptacija šole. V šolskem letu 1997/98 smo postali podružnica OŠ Poljane. Leta 2009 smo na šoli dobili oddelek vrtca. V letu 2012 je vrtec dobil nove prostore.

Danes ima podružnica dva kombinirana oddelka (1. in 2. razreda ter 4. in 5. razreda), en samostojen oddelek (3. razreda) in enoto vrtca. Organizirano je jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Imamo tudi vrsto interesnih dejavnosti. Vseh učencev je 41. V letošnjem letu vrtec obiskuje 24 otrok, v enem kombiniranem in enem polovičnem oddelku.

V zadnjih desetih letih se je na šoli spremenilo marsikaj. V tem času smo že osemkrat sodelovali pri projektu Turistične zveze Slovenije »Turizmu pomaga lastna glava«, ki je postal že tudi nekakšen projekt naše šole. V okviru projekta smo dosegli veliko dobrih rezultatov. Že šestkrat smo se poveselili na »pižama žuru« – našem dvodnevnem zabavnem zaključku šolskega leta. Na šolski stavbi so bila zamenjana vsa okna in vhodna vrata, urejeno je bilo šolsko igrišče, prenovljena kuhinja in šolska telovadnica. Ob šoli smo zasnovali in zasadili šolski vrtiček, otroci iz vrtca urejajo zeliščni vrt.

Zanimivi so tudi naslednji podatki. Na šoli je v zadnjih desetih letih poučevalo kar 26 strokovnih delavcev, prav tako je z otroki v vrtcu delalo 7 strokovnih delavk, za urejenost šolske stavbe in prehrano učencev pa je skrbelo 6 tehničnih delavcev. Tudi število učencev se je v zadnjih desetih letih zelo spremenilo. Pred desetimi leti je šolo obiskovalo 31 učencev. Najmanjše število učencev je bilo v šolskem letu 2011/12, in sicer 25. Od tega leta dalje je število učencev naraščalo.

Vse zanimivosti zadnjih desetih let smo strokovne delavke s pomočjo učencev zbrale v glasilu Javorske drobtinice, ki je bilo izdano ob praznovanju letošnje obletnice šole. Pripravili smo tudi slavnostno prireditev, ki je 6. novembra potekala v naši šolski telovadnici. Na prireditvi nas je, poleg gospe ravnateljice Metke Debeljak, nagovoril slavnostni govornik gospod župan Milan Čadež. V programu so s pesmijo nastopili tudi Javorski pevci. Učenci šole pa so s svojo pristnostjo in otroško igrivostjo dali praznovanju največji pečat. V programu smo nastopile tudi učiteljice. Za to priložnost smo se prelevile v učiteljice iz davnega leta 1905. Poleg prireditve pa smo na šoli pripravili tudi dve razstavi – razstavo starih šolskih listin, ki nam jo je pomagala urediti gospa Majda Tomažin, naša poslovna sekretarka, ter razstavo otroških izdelkov, ki so nastali v tem šolskem letu.

Šola v Javorjah torej živi – z učenci, krajani in vsemi, ki se srečujemo v tej prelepi vasi pod Blegošem. Trudili se bomo, da šola v Javorjah ostane takšna kot je – polna veselja in nasmejanih obrazov otrok, ki se vsak dan veseli vračajo v šolske prostore. Hvala tudi vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali pri pripravi glasila in prireditve. Lepo je biti del zgodbe, ki jo piše Javorska šola!

110let_GG

Zapis o praznovanju v Gorenjskem glasu, 10. novembra 2015