V torek, 20. 10. smo strokovne delavke za otroke obeh skupin organizirale orientacijski pohod. Pripravili smo zemljevid poti in določili naloge na posameznih točkah. Skupaj z otroki smo si zemljevid ogledali in označili pot, po kateri bomo hodili. Bernarda je že dan prej na kontrolnih točkah pripravila vse potrebno za izvajanje nalog. Otroci so z navdušenjem sprejeli izziv in polni pričakovanj na poti opazovali, kje jih čakajo navodila za reševanje nalog, ki so jih opravili samostojno, v paru ali skupini.

Preizkusili so se v naslednjih izzivih:

  • izdelovanje slike iz naravnih materialov,
  • iskanje jesenskih plodov,
  • premagovanje gozdnega poligona,
  • gozdni kros,
  • štetje skakalnic na gozdnem kolesarskem poligonu.

Za vsako opravljeno nalogo so prejeli štampiljko na zbirni kartonček, kar jim je predstavljalo dodatno motivacijo. Krožna pot je bila dolga, a so jo otroci zmogli prehoditi brez težav. Polni lepih vtisov smo se vrnili v vrtec, kjer smo ob posnetih fotografijah podoživeli celoten pohod.

Zapisali vzg. Antonija Dolenc in Urška Lotrič